تاریخ بیهقی -مجموعه 2 جلدی

گروه مولفان:
محمدبن حسین بیهقی (نویسنده) | سعید نفیسی (مصحح) | تیمور برهان لیمودهی (مصحح)

ناشر:
سنایی

درباره کتاب:
تاریخ بیهقی -مجموعه 2 جلدی عنوان کتابی است از محمدبن حسین بیهقی که در 0 صفحه و توسط انتشارات سنایی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمدبن حسین بیهقی، کتاب‌های تاریخ بیهقی(شرکت نشر کتاب هرمس)، تاریخ بیهقی(مهتاب)، حدیث خداوندی و بندگی(نشر نی)، تاریخ بیهقی(فردوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
75,000 تومــان