حکومت مادها و کاسیها [گنجینه تاریخ ایران]

مولف:
سعید قانعی (نویسنده)

ناشر:
پل

درباره کتاب:
حکومت مادها و کاسیها [گنجینه تاریخ ایران] عنوان کتابی است از سعید قانعی که در 0 صفحه و توسط انتشارات پل در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید قانعی، کتاب‌های نخست وزیران ایران(علمی)، اطلاعات عمومی سخن(سخن)، سلسله قاجاریه(آوای عشق)، انقلاب و ضد انقلاب(آشیان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.