نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت (دروس عمومی و تخصصی با پاسخ های واقعا تشریحی)

مولف:
مصطفی ترابی (نویسنده)

ناشر:
دانش بیگی

درباره کتاب:
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت (دروس عمومی و تخصصی با پاسخ های واقعا تشریحی) عنوان کتابی است از مصطفی ترابی که در 576 صفحه و توسط انتشارات دانش بیگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استخدام دولتی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مصطفی ترابی، کتاب‌های مصاحبه حضوری تخصصی رشته مدیریت(رویای سبز)، نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت(ایران فرهنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.