نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت (دروس عمومی و تخصصی با پاسخ های واقعا تشریحی)

مولف:
مصطفی ترابی (نویسنده)

ناشر:
دانش بیگی

درباره کتاب:
نمونه آزمونهای تضمینی و برگزارشده استخدامی رشته مدیریت (دروس عمومی و تخصصی با پاسخ های واقعا تشریحی) عنوان کتابی است از مصطفی ترابی که در 576 صفحه و توسط انتشارات دانش بیگی در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب استخدام دولتی است. از مصطفی ترابی، کتاب مصاحبه حضوری تخصصی رشته مدیریت(رویای سبز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.