حقوق شهروندی و عدالت

مولف:
عماد افروغ (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
حقوق شهروندی و عدالت عنوان کتابی است از عماد افروغ که در 232 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب حقوق مدنی است. از عماد افروغ، کتاب‌های فضا و جامعه(علم)، دیالکتیک خرد و جامعه(شرکت انتشارات سوره مهر)، قدرت(علم)، توحید گرایی و صلح(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
3,100 تومــان
موضوعات کتاب
حقوق مدنی -- ایران