شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو

مولف:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
شورآفرین

درباره کتاب:
شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 1560 صفحه و توسط انتشارات شورآفرین در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
31,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق