شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو

مولف:
ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
شورآفرین

درباره کتاب:
شاهنامه فردوسی بر اساس چاپ مسکو عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 1560 صفحه و توسط انتشارات شورآفرین در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
31,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 4ق