زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی -جلد 2 (شعر)

مولف:
علی موسوی گرمارودی (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی -جلد2 (شعر) عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 0 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر پروین اعتصامی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی(شرکت نشر کتاب هرمس)، جوشش و کوشش در شعر(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان