زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی -جلد 2 (شعر)

مولف:
علی موسوی گرمارودی (نویسنده)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
زندگی و شعر ادیب الممالک فراهانی -جلد2 (شعر) عنوان کتابی است از علی موسوی گرمارودی که در 0 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از علی موسوی گرمارودی، کتاب‌های به گزینه شعر عرفی شیرازی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر پروین اعتصامی(شرکت نشر کتاب هرمس)، به گزینه شعر عبدالرحمن مشفقی بخارایی(شرکت نشر کتاب هرمس)، جوشش و کوشش در شعر(شرکت نشر کتاب هرمس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
20,000 تومــان