مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش

گروه مولفان:
حمید قاسمی (نویسنده) | سارا کشکر (نویسنده)

ناشر:
ورزش

درباره کتاب:
مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش عنوان کتابی است از حمید قاسمی که در 144 صفحه و توسط انتشارات ورزش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید قاسمی، کتاب‌های فرهنگ بامداد(بامداد کتاب)، تصویربرداری ورزشی(ورزش)، فعالیتهای رسانه ای در ورزش(بامداد کتاب)، تربیت بدنی و علوم ورزش(بامداد کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.