مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش

گروه مولفان:
حمید قاسمی (نویسنده) | سارا کشکر (نویسنده)

ناشر:
ورزش

درباره کتاب:
مبانی اجتماعی - فرهنگی ورزش عنوان کتابی است از حمید قاسمی که در 144 صفحه و توسط انتشارات ورزش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از حمید قاسمی، کتاب‌های فرهنگ بامداد(بامداد کتاب)، تصویربرداری ورزشی(ورزش)، فعالیتهای رسانه ای در ورزش(بامداد کتاب)، تربیت بدنی و علوم ورزش(بامداد کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.