تاریخ ایران؛ از آغاز تا طاهریان (ابتدای صفاریان)

مولف:
حمید هاشمی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ و قلم

درباره کتاب:
تاریخ ایران؛ از آغاز تا طاهریان (ابتدای صفاریان) عنوان کتابی است از حمید هاشمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ و قلم در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حمید هاشمی، کتاب‌های نوشتن با تنفس آغاز می شود(بیدگل)، معمای سنجش هوش(به نشر)، تاریخ ایران از آغاز تا عصر حاضر(فرهنگ و قلم)، دیوان وحشی بافقی(فرهنگ و قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.