تاریخ ایران؛ از آغاز تا طاهریان (ابتدای صفاریان)

مولف:
حمید هاشمی (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ و قلم

درباره کتاب:
تاریخ ایران؛ از آغاز تا طاهریان (ابتدای صفاریان) عنوان کتابی است از حمید هاشمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ و قلم در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از حمید هاشمی، کتاب‌های نوشتن با تنفس آغاز می شود(بیدگل)، معمای سنجش هوش(به نشر)، تاریخ ایران از آغاز تا عصر حاضر(فرهنگ و قلم)، دیوان وحشی بافقی(فرهنگ و قلم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.