فرهنگ جامع اصطلاحات انگلیسی فارسی

گروه مولفان:
اکبر میرحسنی (نویسنده) | آتوسا طوسی (نویسنده)

ناشر:
ورجاوند

درباره کتاب:
فرهنگ جامع اصطلاحات انگلیسی فارسی عنوان کتابی است از اکبر میرحسنی که در 0 صفحه و توسط انتشارات ورجاوند در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اکبر میرحسنی، کتاب‌های مدیریت کار و زمان(قدیانی)، خواندن و درک مفاهیم 2(سمت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.