کارگاه انشا (آموزش انشا و آیین نگارش دوم دبیرستان)

گروه مولفان:
رودابه کمالی (نویسنده) | مریم روحانی (مقدمه نویس)

ناشر:
قدیانی

درباره کتاب:
کارگاه انشا (آموزش انشا و آیین نگارش دوم دبیرستان) عنوان کتابی است از رودابه کمالی که در 0 صفحه و توسط انتشارات قدیانی در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رودابه کمالی، کتاب‌های سبزک کجایی؟(چکه)، مهرک لباس می پوشد(چکه)، نظریه انتخاب در کلاس درس(منظومه خرد)، کارگاه انشا(قدیانی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.