دیوان حافظ (بر اساس نسخه محمد قزوینی و قاسم غنی)

گروه مولفان:
شمس الدین محمد حافظ (نویسنده) | محمد قزوینی (نویسنده) | قاسم غنی (نویسنده) | سید مصطفی موسوی گرمارودی (مقدمه نویس)

ناشر:
ساز و کار

درباره کتاب:
دیوان حافظ (بر اساس نسخه محمد قزوینی و قاسم غنی) عنوان کتابی است از شمس الدین محمد حافظ که در 420 صفحه و توسط انتشارات ساز و کار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از شمس الدین محمد حافظ، کتاب‌های دیوان حافظ(پارس کتاب)، دیوان حافظ(پیمان)، دیوان حافظ(خانه فرهنگ و هنر گویا)، دیوان حافظ(سه بعدی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
25,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 8ق