مکالمات و اصطلاحات روزمره عربی [مجموعه کتاب های آموزش زبان]

مولف:
علی اصغر شجاعی ارانی (گردآورنده)

ناشر:
استاندارد

درباره کتاب:
مکالمات و اصطلاحات روزمره عربی [مجموعه کتاب های آموزش زبان] عنوان کتابی است از علی اصغر شجاعی ارانی که در 0 صفحه و توسط انتشارات استاندارد در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی اصغر شجاعی ارانی، کتاب‌های اعجاز ذهن برتر(نقش و نگار)، رازهای یک زندگی عاشقانه(برگ زیتون)، ذهن خلاق(نقش و نگار)، آلمانی در سفر(استاندارد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.