منازل الآخره و المطالب الفاخره (در توصیف مرگ و حوادث عالم پس از مرگ)

مولف:
عباس قمی (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
منازل الآخره و المطالب الفاخره (در توصیف مرگ و حوادث عالم پس از مرگ) عنوان کتابی است از عباس قمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب معاد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عباس قمی، کتاب‌های منازل الآخره(مومنین)، داستانهای شگفت از منزلهای پس از مرگ(اشکذر)، منتخب مفاتیح الجنان(یادمان فلسفی)، مفاتیح الجنان(ساز و کار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,000 تومــان
موضوعات کتاب
معاد
مرگ