شرح مثنوی شریف -جلد 3

گروه مولفان:
بدیع الزمان فروزانفر (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
شرح مثنوی شریف -جلد3 عنوان کتابی است از بدیع الزمان فروزانفر که در 0 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بدیع الزمان فروزانفر، کتاب‌های کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، احادیث و قصص مثنوی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، شرح کامل فیه ما فیه(معین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.