شرح مثنوی شریف -جلد 3

گروه مولفان:
بدیع الزمان فروزانفر (نویسنده) | جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
شرح مثنوی شریف -جلد3 عنوان کتابی است از بدیع الزمان فروزانفر که در 0 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مولوی، جلال الدین محمدبن محمد، 604 است. از بدیع الزمان فروزانفر، کتاب‌های کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، احادیث و قصص مثنوی(موسسه انتشارات امیرکبیر)، شرح کامل فیه ما فیه(معین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.