فرهنگ فارسی عمید -مجموعه 3 جلدی (شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی)

مولف:
حسن عمید (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات امیرکبیر

درباره کتاب:
فرهنگ فارسی عمید -مجموعه 3 جلدی (شامل واژه های فارسی و لغات عربی و اروپایی مصطلح در زبان فارسی و اصطلاحات علمی و ادبی) عنوان کتابی است از حسن عمید که در 918 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات امیرکبیر در سال به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن عمید، کتاب‌های فرهنگ فارسی عمید(پارمیس)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، فرهنگ فارسی عمید(موسسه انتشارات امیرکبیر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
21,000 تومــان