لیلی و مجنون

گروه مولفان:
الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده) | عبدالله محرمی (نویسنده) | حسن ملایی تهرانی (خطاط)

ناشر:
میردشتی

درباره کتاب:
لیلی و مجنون عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 286 صفحه و توسط انتشارات میردشتی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
55,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 6ق