خسرو پرویز (و جنگهای بیست وهفت ساله ایران و روم)

گروه مولفان:
بهرام داهیم (نویسنده) | زبیده جهانگیری (مقدمه نویس)

ناشر:
گلریز

درباره کتاب:
خسرو پرویز (و جنگهای بیست وهفت ساله ایران و روم) عنوان کتابی است از بهرام داهیم که در 0 صفحه و توسط انتشارات گلریز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از بهرام داهیم، کتاب‌های سرگذشت مهرداد اول(گلریز)، سرگذشت یزدگرد سوم(گلریز)، سرگذشت بهرام چوبین(گلریز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.