خسرو پرویز (و جنگهای بیست وهفت ساله ایران و روم)

گروه مولفان:
بهرام داهیم (نویسنده) | زبیده جهانگیری (مقدمه نویس)

ناشر:
گلریز

درباره کتاب:
خسرو پرویز (و جنگهای بیست وهفت ساله ایران و روم) عنوان کتابی است از بهرام داهیم که در 0 صفحه و توسط انتشارات گلریز در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از بهرام داهیم، کتاب‌های سرگذشت مهرداد اول(گلریز)، سرگذشت یزدگرد سوم(گلریز)، سرگذشت بهرام چوبین(گلریز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.