جامعه شناسی علم مناقشه برانگیز در ایران [None]

مولف:
تقی آزاد ارمکی (نویسنده)

ناشر:
علم

درباره کتاب:
جامعه شناسی علم مناقشه برانگیز در ایران عنوان کتابی است از تقی آزاد ارمکی که در 0 صفحه و توسط انتشارات علم در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جامعه شناسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از تقی آزاد ارمکی، کتاب‌های ساختار نظریه ی جامعه شناختی ایران(علم)، خانواده ایرانی(علم)، مکتب ها و نظریه های جامعه شناسی(علم)، جامعه شناسی فرهنگ(علم)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
7,750 تومــان