شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه

مولف:
عبدالله مستوفی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه عنوان کتابی است از عبدالله مستوفی که در 0 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. از عبدالله مستوفی، کتاب‌های شرح زندگانی من(شرکت نشر کتاب هرمس)، شرح زندگانی من(زوار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.