شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه

مولف:
عبدالله مستوفی (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
شرح زندگانی من، یا، تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه عنوان کتابی است از عبدالله مستوفی که در 0 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عبدالله مستوفی، کتاب‌های شرح زندگانی من(شرکت نشر کتاب هرمس)، شرح زندگانی من(زوار)، انقلاب کبیر فرانسه(دنیای کتاب)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.