ارتباط در تیم ها (و مهارت شنیداری، ارتباط غیر کلامی و مهارت های آداب معاشرت در تجارت)

گروه مولفان:
جان تیل (نویسنده) | کوتلند بووی (نویسنده) | جالینوس کرمی (مترجم)

ناشر:
مهر جالینوس

درباره کتاب:
ارتباط در تیم ها (و مهارت شنیداری، ارتباط غیر کلامی و مهارت های آداب معاشرت در تجارت) عنوان کتابی است از جان تیل با ترجمه‌ی جالینوس کرمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات مهر جالینوس در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کسب و کار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جان تیل، کتاب‌های ارتباط بین فرهنگی(مهر جالینوس)، موفقیت از طریق ارتباط موثر تجاری(مهر جالینوس)، ارتباطات نوین تجاری(مهر جالینوس)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
1,500 تومــان