تاریخ تحلیلی اسلام

مولف:
سید جعفر شهیدی (نویسنده)

ناشر:
مرکز نشر دانشگاهی

درباره کتاب:
تاریخ تحلیلی اسلام عنوان کتابی است از سید جعفر شهیدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات مرکز نشر دانشگاهی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اسلام است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید جعفر شهیدی، کتاب‌های زندگانی حضرت فاطمه الزهرا(دفتر نشر فرهنگ اسلامی)، نهج البلاغه(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، دره نادره(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، شرح لغات و مشکلات دیوان انوری(شرکت انتشارات علمی و فرهنگی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
13,000 تومــان