غزل اجتماعی معاصر -جلد 3

مولف:
مهدی مظفری ساوجی (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشارات نگاه

درباره کتاب:
غزل اجتماعی معاصر -جلد3 عنوان کتابی است از مهدی مظفری ساوجی که در 196 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات نگاه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مهدی مظفری ساوجی، کتاب‌های غزل اجتماعی معاصر(موسسه انتشارات نگاه)، گفت و گو با نجف دریابندری(مروارید)، قصه انسان و پایداری اش(سخن)، سبز و بنفش و نارنجی(موسسه انتشارات نگاه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.