مبادی العربیه فی الصرف و النحو (4)

مولف:
رشید شرتونی (نویسنده)

ناشر:
اساطیر

درباره کتاب:
مبادی العربیه فی الصرف و النحو (4) عنوان کتابی است از رشید شرتونی که در 408 صفحه و توسط انتشارات اساطیر در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان عربی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از رشید شرتونی، کتاب‌های ترجمه مبادی العربیه(دار العلم)، ترجمه و شرح مبادی العربیه(دار العلم)، مبادی العربیه(دار العلم)، مبادی العربیه(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
35,000 تومــان