ایران قدیم؛ مهد تمدن جهان

گروه مولفان:
محمدعلی جدیدالاسلام (نویسنده) | فرشاد فرشباف ابریشمی (گردآورنده)

ناشر:
خانه تاریخ و تصویر ابریشمی

درباره کتاب:
ایران قدیم؛ مهد تمدن جهان عنوان کتابی است از فرشاد فرشباف ابریشمی که در 169 صفحه و توسط انتشارات خانه تاریخ و تصویر ابریشمی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ایران است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فرشاد فرشباف ابریشمی، کتاب‌های ایران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، مازندران قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، اصفهان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، آذربایجان قدیم(خانه تاریخ و تصویر ابریشمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
60,000 تومــان