کاربرد کهن الگو در شاهنامه

گروه مولفان:
مصطفی باباخانی (نویسنده) | ابوالقاسم فردوسی (نویسنده)

ناشر:
جامی

درباره کتاب:
کاربرد کهن الگو در شاهنامه عنوان کتابی است از ابوالقاسم فردوسی که در 272 صفحه و توسط انتشارات جامی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فردوسی، ابوالقاسم، 329 است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از ابوالقاسم فردوسی، کتاب‌های پهلوان جهان(شرکت نشر کتاب هرمس)، شاهنامه(سخن)، شاهنامه(شرکت نشر قطره)، روزی بنام سده(خانه ادبیات)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.