اندیشه های الهام بخش در 606 جمله طلایی (جیبی)

مولف:
سید محمود طاهری بردسیری (نویسنده)

ناشر:
خدمات فرهنگی کرمان

درباره کتاب:
اندیشه های الهام بخش در 606 جمله طلایی (جیبی) عنوان کتابی است از سید محمود طاهری بردسیری که در 0 صفحه و توسط انتشارات خدمات فرهنگی کرمان در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کلمات قصار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سید محمود طاهری بردسیری، کتاب‌های اندیشه های الهام بخش در 404 جمله طلایی(خدمات فرهنگی کرمان)، اندیشه های الهام بخش در 505 جمله طلایی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان
موضوعات کتاب
کلمات قصار