آموزش نماز به زبان ساده و مصور (به انضمام دانستنی های مهم نماز)

گروه مولفان:
محمد هاشمی (نویسنده) | مسعود هاشمی (ویراستار)

ناشر:
فرهنگ جامع

درباره کتاب:
آموزش نماز به زبان ساده و مصور (به انضمام دانستنی های مهم نماز) عنوان کتابی است از محمد هاشمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جامع در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد هاشمی، کتاب‌های درام تاریخی در ایران(علم)، لطیفه های پیامکی(فرهنگ جامع)، لطیفه های خنده دار پیامکی(فرهنگ جامع)، خنده دارترین لطیفه های پیامکی(فرهنگ جامع)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.