آموزش نماز به زبان ساده و مصور (به انضمام دانستنی های مهم نماز)

گروه مولفان:
محمد هاشمی (نویسنده) | مسعود هاشمی (ویراستار)

ناشر:
فرهنگ جامع

درباره کتاب:
آموزش نماز به زبان ساده و مصور (به انضمام دانستنی های مهم نماز) عنوان کتابی است از محمد هاشمی که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ جامع در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نماز است. از محمد هاشمی، کتاب‌های درام تاریخی در ایران(علم)، لطیفه های پیامکی(فرهنگ جامع)، لطیفه های خنده دار پیامکی(فرهنگ جامع)، خنده دارترین لطیفه های پیامکی(فرهنگ جامع)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.