افسانه های کهن ایرانی

مولف:
فضل الله مهتدی (نویسنده)

ناشر:
آدینه سبز

درباره کتاب:
افسانه های کهن ایرانی عنوان کتابی است از فضل الله مهتدی که در 419 صفحه و توسط انتشارات آدینه سبز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب داستان های کوتاه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فضل الله مهتدی، کتاب‌های افسانه های کهن ایران(فرهنگ و هنر)، افسانه های کهن ایران(فرهنگ و هنر)، افسانه های کهن ایران(فرهنگ و هنر)، افسانه های کهن ایران(فرهنگ و هنر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.