واحد کار خانه مقدماتی

گروه مولفان:
محمد تقی معتمدی (نویسنده) | سمانه بهرامی (نویسنده) | منصوره عباسیان (نویسنده) | ساجده بگ محمدی (تصویرگر)

ناشر:
آبرنگ

درباره کتاب:
واحد کار خانه مقدماتی عنوان کتابی است از محمد تقی معتمدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات آبرنگ در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش قبل از مدرسه است. از محمد تقی معتمدی، کتاب‌های واحد کار آموزشگاه تکمیلی(آبرنگ)، واحد کار ماهی تکمیلی(آبرنگ)، واحد کار آموزشگاه مقدماتی(آبرنگ)، واحد کار خانه تکمیلی(آبرنگ)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.