چه کنیم که مثل ما ببینند (کنار آمدن با آدمهای دشوار)

گروه مولفان:
جودیت دبلیو. سگال (نویسنده) | مهدی قراچه داغی (مترجم)

ناشر:
فرهنگ رسا

درباره کتاب:
چه کنیم که مثل ما ببینند (کنار آمدن با آدمهای دشوار) عنوان کتابی است از جودیت دبلیو. سگال با ترجمه‌ی مهدی قراچه داغی که در 130 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ رسا در سال 1387 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Getting them to see it your way: dealing with difficult and challenging people، c2000. موضوع اصلی این کتاب ارتباط بین اشخاص است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان