کاربردهای موسیقی درمانی (در زمینه های روانپزشکی، پزشکی و روانشناختی به انضمام موسیقی و عرفان، طبقه بندی روانشناختی تم های موسیقی و وحدت جهانی)

مولف:
علی زاده محمدی (نویسنده)

ناشر:
اسرار دانش

درباره کتاب:
کاربردهای موسیقی درمانی (در زمینه های روانپزشکی، پزشکی و روانشناختی به انضمام موسیقی و عرفان، طبقه بندی روانشناختی تم های موسیقی و وحدت جهانی) عنوان کتابی است از علی زاده محمدی که در 0 صفحه و توسط انتشارات اسرار دانش در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب موسیقی درمانی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علی زاده محمدی، کتاب‌های جهان شناسی وحدت مدار(شرکت نشر قطره)، مقدمه ای بر موسیقی درمانی(اسرار دانش)، سفال درمانی(شرکت نشر قطره)، نقاشی(شرکت نشر قطره)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
2,000 تومــان