قوانین و مقررات رسمی بسکتبال

گروه مولفان:
محمدرضا مرادی چالشتری (مترجم) | ابراهیم علی دوست (مترجم)

ناشر:
بامداد کتاب

درباره کتاب:
قوانین و مقررات رسمی بسکتبال عنوان کتابی است با ترجمه ابراهیم علی دوست که در 0 صفحه و توسط انتشارات بامداد کتاب در سال 1388 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Official Basketball rules 2008. موضوع اصلی این کتاب بسکتبال است.
قیمت کتاب
4,500 تومــان