نمایش های ایرانی

مولف:
صادق عاشورپور (نویسنده)

ناشر:
شرکت انتشارات سوره مهر

درباره کتاب:
نمایش های ایرانی عنوان کتابی است از صادق عاشورپور که در 235 صفحه و توسط انتشارات شرکت انتشارات سوره مهر در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایش است. از صادق عاشورپور، کتاب‌های سقای دیگر(کتاب نیستان)، کاری باید کرد(کتاب نیستان)، فرزند فریاد(کتاب نیستان)، نمایش های ایرانی(شرکت انتشارات سوره مهر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.