کفشداری 11

مولف:
هادی جانفدا (نویسنده)

ناشر:
جمهوری

درباره کتاب:
کفشداری 11 عنوان کتابی است از هادی جانفدا که در 104 صفحه و توسط انتشارات جمهوری در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است.
قیمت کتاب
8,000 تومــان