پژوهشگران معاصر ایران -جلد 13

مولف:
هوشنگ اتحاد (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
پژوهشگران معاصر ایران -جلد13 عنوان کتابی است از هوشنگ اتحاد که در 0 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب محققان است. از هوشنگ اتحاد، کتاب‌های پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، پژوهشگران معاصر ایران(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,800 تومــان
موضوعات کتاب
محققان -- ایران