فرهنگ زبان کوچه (فرانسه فارسی)

مولف:
محمد تقی غیاثی (نویسنده)

ناشر:
مروارید

درباره کتاب:
فرهنگ زبان کوچه (فرانسه فارسی) عنوان کتابی است از محمد تقی غیاثی که در 0 صفحه و توسط انتشارات مروارید در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان فرانسه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد تقی غیاثی، کتاب‌های هفته مقدس(ناهید)، دلهره هستی(موسسه انتشارات نگاه)، تاویل ملکوت(نیلوفر)، تاویل بوف کور(نیلوفر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.