مثنوی معنوی (براساس نسخه ی تصحیح شده رینولد نیکلسون)

گروه مولفان:
جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی (نویسنده) | رنلد الین نیکلسون (نویسنده) | شمس الدین خورشیدکلاه (نویسنده)

ناشر:
صدای معاصر

درباره کتاب:
مثنوی معنوی (براساس نسخه ی تصحیح شده رینولد نیکلسون) عنوان کتابی است از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی که در 1198 صفحه و توسط انتشارات صدای معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جلال الدین بن محمدبن محمد مولوی، کتاب‌های پرده های نای(شرکت نشر کتاب هرمس)، مثنوی معنوی(کتاب آبان)، کلیات شمس(شرکت نشر کتاب هرمس)، دیوان شمس تبریزی(خدمات فرهنگی کرمان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
30,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 7ق