شرح مخزن الاسرار نظامی گنجه ای -جلد 1

گروه مولفان:
بهروز ثروتیان (نویسنده) | الیاس بن یوسف نظامی (نویسنده)

ناشر:
مهتاب

درباره کتاب:
شرح مخزن الاسرار نظامی گنجه ای -جلد1 عنوان کتابی است از الیاس بن یوسف نظامی که در 0 صفحه و توسط انتشارات مهتاب در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از الیاس بن یوسف نظامی، کتاب‌های لیلی و مجنون(زوار)، کلیات نظامی گنجوی(سمیر)، اسکندرنامه(نیک فرجام)، هفت نگار آسمانی(علمی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.