نیما یوشیج (شعرهای غزل، قصیده، قطعه، حکایت)

گروه مولفان:
نیما یوشیج (نویسنده) | شراگیم یوشیج (مصحح) | مینا (یوشیج) میرهادی (مصحح)

ناشر:
اشاره

درباره کتاب:
نیما یوشیج (شعرهای غزل، قصیده، قطعه، حکایت) عنوان کتابی است از نیما یوشیج که در 752 صفحه و توسط انتشارات اشاره در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نیما یوشیج، کتاب‌های ویران سراییدن(نشر چشمه)، ویران سراییدن(نشر چشمه)، مجموعه اشعار نیما یوشیج(نیلوفر)، غول و زن اش و ارابه اش(سولار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14