نیما یوشیج (شعرهای غزل، قصیده، قطعه، حکایت)

گروه مولفان:
نیما یوشیج (نویسنده) | شراگیم یوشیج (مصحح) | مینا (یوشیج) میرهادی (مصحح)

ناشر:
اشاره

درباره کتاب:
نیما یوشیج (شعرهای غزل، قصیده، قطعه، حکایت) عنوان کتابی است از نیما یوشیج که در 752 صفحه و توسط انتشارات اشاره در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از نیما یوشیج، کتاب‌های ویران سراییدن(نشر چشمه)، ویران سراییدن(نشر چشمه)، مجموعه اشعار نیما یوشیج(نیلوفر)، غول و زن اش و ارابه اش(سولار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
15,000 تومــان
موضوعات کتاب
شعر فارسی -- قرن 14