اسرارنامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

گروه مولفان:
صادق گوهرین (نویسنده) | محمد بن ابراهیم عطار (نویسنده)

ناشر:
زوار

درباره کتاب:
اسرارنامه شیخ فریدالدین عطار نیشابوری عنوان کتابی است از صادق گوهرین که در 0 صفحه و توسط انتشارات زوار در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از صادق گوهرین، کتاب شرح اصطلاحات تصوف(زوار) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.