فاطمه عنبر و سه نمایشنامه دیگر

مولف:
محمد چرمشیر (نویسنده)

ناشر:
روزبهان

درباره کتاب:
فاطمه عنبر و سه نمایشنامه دیگر عنوان کتابی است از محمد چرمشیر که در 0 صفحه و توسط انتشارات روزبهان در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد چرمشیر، کتاب‌های شبی در طهران(شرکت نشر قطره)، آخرین پر سیمرغ(نشر نی)، دیو بندان و دو نمایشنامه دیگر(نشر نی)، روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردی بهشت(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
900 تومــان