فاطمه عنبر و سه نمایشنامه دیگر

مولف:
محمد چرمشیر (نویسنده)

ناشر:
روزبهان

درباره کتاب:
فاطمه عنبر و سه نمایشنامه دیگر عنوان کتابی است از محمد چرمشیر که در 0 صفحه و توسط انتشارات روزبهان در سال 1381 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب نمایشنامه فارسی است. از محمد چرمشیر، کتاب‌های شبی در طهران(شرکت نشر قطره)، آخرین پر سیمرغ(نشر نی)، دیو بندان و دو نمایشنامه دیگر(نشر نی)، روایت عاشقانه ای از مرگ در ماه اردی بهشت(نشر نی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
900 تومــان