قوانین و مقررات رشته های ورزشی (192)

گروه مولفان:
حسن دلروز (نویسنده) | حسن شفیع زاده (نویسنده)

ناشر:
بامداد کتاب

درباره کتاب:
قوانین و مقررات رشته های ورزشی (192) عنوان کتابی است از حسن دلروز که در 0 صفحه و توسط انتشارات بامداد کتاب در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ورزش است. از حسن دلروز، کتاب قوانین و مقررات رشته های ورزشی(ورزش) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان