فرهنگ عوام (تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی)

گروه مولفان:
امیرقلی امینی (نویسنده) | منیژه امینی (نویسنده)

ناشر:
فردوس

درباره کتاب:
فرهنگ عوام (تفسیر امثال و اصطلاحات زبان پارسی) عنوان کتابی است از امیرقلی امینی که در 824 صفحه و توسط انتشارات فردوس در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ضرب المثل های فارسی است. از امیرقلی امینی، کتاب داستانهای امثال(فردوس) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.