فرهنگ بزرگ سخن -مجموعه 8 جلدی

مولف:
حسن انوری (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
فرهنگ بزرگ سخن -مجموعه 8 جلدی عنوان کتابی است از حسن انوری که در 0 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از حسن انوری، کتاب‌های فرهنگ کنایات سخن(سخن)، فرهنگ درست نویسی سخن(سخن)، فرهنگ جغرافیایی سخن(سخن)، فارسی عمومی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
450,000 تومــان