فرهنگ بزرگ سخن -مجموعه 8 جلدی

مولف:
حسن انوری (نویسنده)

ناشر:
سخن

درباره کتاب:
فرهنگ بزرگ سخن -مجموعه 8 جلدی عنوان کتابی است از حسن انوری که در 0 صفحه و توسط انتشارات سخن در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسن انوری، کتاب‌های فرهنگ کنایات سخن(سخن)، فرهنگ درست نویسی سخن(سخن)، فرهنگ جغرافیایی سخن(سخن)، فارسی عمومی(سخن)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
450,000 تومــان