فرهنگ جامع هوافضا

مولف:
محمد مهدی نمازی (نویسنده)

ناشر:
کوله پشتی

درباره کتاب:
فرهنگ جامع هوافضا عنوان کتابی است از محمد مهدی نمازی که در 555 صفحه و توسط انتشارات کوله پشتی در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مهدی نمازی، کتاب‌های تصنیف های قدیمی ایران در دستگاه نوا و راست پنجگاه(کوله پشتی)، تصنیف های قدیمی ایران در دستگاه همایون(کوله پشتی)، تصنیف های قدیمی ایران در دستگاه شور(کوله پشتی)، تصنیف های قدیمی ایران در دستگاه سه گاه(کوله پشتی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.