رباعیات خیام

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد رضا هنرور (نویسنده) | ادوارد فیتس جرالد (مترجم) | حامد فولادوند (مترجم) | ابراهیم عریض (مترجم) | احمد صافی (مترجم) | محمد علی فروغی (مصحح) | ابوطالب میرعابدینی (مقدمه نویس) | امیر احمد فلسفی (خطاط)

ناشر:
یساولی

درباره کتاب:
رباعیات خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام با ترجمه‌ی ابراهیم عریض که در 0 صفحه و توسط انتشارات یساولی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.