رباعیات خیام

گروه مولفان:
عمر بن ابراهیم خیام (نویسنده) | محمد رضا هنرور (نویسنده) | ادوارد فیتس جرالد (مترجم) | حامد فولادوند (مترجم) | ابراهیم عریض (مترجم) | احمد صافی (مترجم) | محمد علی فروغی (مصحح) | ابوطالب میرعابدینی (مقدمه نویس) | امیر احمد فلسفی (خطاط)

ناشر:
یساولی

درباره کتاب:
رباعیات خیام عنوان کتابی است از عمر بن ابراهیم خیام با ترجمه‌ی ابراهیم عریض که در 0 صفحه و توسط انتشارات یساولی در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شعر فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عمر بن ابراهیم خیام، کتاب‌های رباعیات حکیم خیام نیشابوری(نیک فرجام)، رباعیات حکیم عمر خیام(آوردگاه هنر و اندیشه)، رباعیات حکیم عمر خیام(زوار)، رباعیات حکیم عمر خیام(خانه فرهنگ و هنر گویا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.