قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری

مولف:
جهانگیر منصور (نویسنده)

ناشر:
دیدار

درباره کتاب:
قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری عنوان کتابی است از جهانگیر منصور که در 776 صفحه و توسط انتشارات دیدار در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شهرداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جهانگیر منصور، کتاب‌های قوانین و مقررات مربوط به شوراهای حل اختلاف(دیدار)، قوانین و مقررات بیمه(دوران)، قوانین و مقررات جدید خدمت وظیفه عمومی(دیدار)، قوانین و مقررات مربوط به تخلفات اداری(دیدار)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
26,000 تومــان