25 مهارت فروشندگی (که در مدارس مدیریت و تجارت یاد داده نمی شود)

گروه مولفان:
استفن شیفمن (نویسنده) | غلامحسین اعرابی (مترجم)

ناشر:
اردیبهشت

درباره کتاب:
25 مهارت فروشندگی (که در مدارس مدیریت و تجارت یاد داده نمی شود) عنوان کتابی است از استفن شیفمن با ترجمه‌ی غلامحسین اعرابی که در 0 صفحه و توسط انتشارات اردیبهشت در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The 25 sales skills: they dont teach at business school، c2002. موضوع اصلی این کتاب فروشندگی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از استفن شیفمن، کتاب‌های فروش از راه دور(نسل نواندیش)، فروش به خودی خود رخ نمی دهد(اردیبهشت)، 25 ترفند در فروشندگی(اردیبهشت)، قدرت فروش مثبت(بازاریابی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
فروشندگی