25 مهارت فروشندگی (که در مدارس مدیریت و تجارت یاد داده نمی شود)

گروه مولفان:
استفن شیفمن (نویسنده) | غلامحسین اعرابی (مترجم)

ناشر:
اردیبهشت

درباره کتاب:
25 مهارت فروشندگی (که در مدارس مدیریت و تجارت یاد داده نمی شود) عنوان کتابی است از استفن شیفمن با ترجمه‌ی غلامحسین اعرابی که در 0 صفحه و توسط انتشارات اردیبهشت در سال 1389 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از The 25 sales skills: they dont teach at business school، c2002. موضوع اصلی این کتاب فروشندگی است. از استفن شیفمن، کتاب‌های فروش از راه دور(نسل نواندیش)، فروش به خودی خود رخ نمی دهد(اردیبهشت)، 25 ترفند در فروشندگی(اردیبهشت)، قدرت فروش مثبت(بازاریابی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,000 تومــان
موضوعات کتاب
فروشندگی