روابط دختران و پسران در قرآن

گروه مولفان:
کبری حبیبی (نویسنده) | معصومه خداپرست (نویسنده) | سمانه خداپرست (نویسنده)

ناشر:
موسسه انتشاراتی نقش نگین

درباره کتاب:
روابط دختران و پسران در قرآن عنوان کتابی است از معصومه خداپرست که در 0 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشاراتی نقش نگین در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب روابط زن و مرد است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.