برگزیده شعر فارسی (برگزیده نثر فارسی)

مولف:
محمد معین (نویسنده)

ناشر:
معین

درباره کتاب:
برگزیده شعر فارسی (برگزیده نثر فارسی) عنوان کتابی است از محمد معین که در 120 صفحه و توسط انتشارات معین در سال 1385 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد معین، کتاب‌های اسم جنس و معرفه و نکره(صدای معاصر)، اضافه(صدای معاصر)، اسم مصدر حاصل مصدر(صدای معاصر)، مفرد و جمع(صدای معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.